Sport.pl

Studenci UJ zostaną sędziami piłkarskimi?

Organizatorzy piszą, że to ?całkowicie pionierski projekt?. Chodzi o szkolenie sędziowskie, w którym udział wezmą... studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Projekt jest organizowany przez Małopolski Związek Piłki Nożnej i dwie organizacje studenckie UJ. Wspiera go Kolegium Sędziów PZPN. Ma polegać nie tylko na przeprowadzeniu szkolenia dla studentów, ale też "wspieraniu ich dalszego rozwoju w środowisku sędziowskim".

- Chcemy stale podnosić jakość sędziowania, rozwijać zasoby osobowe środowiska sędziowskiego pod kątem etycznym i merytorycznym. Wydaje się, że studenci prawa i administracji, którzy posiadają pewne szczególne cechy, rozwijane dodatkowo w trakcie studiów, mogą okazać się dobrym materiałem do tych zmian - przekonuje Ryszard Niemiec, prezes MZPN, inicjator projektu.

Nabór odbędzie się w październiku 2013 r. Miesiąc później rozpocznie się trzymiesięczne szkolenie. Na marzec przewidziany jest egzamin sędziowski.