Komisja Licencyjna PZPN nie ma zastrzeżeń do Wisły

"Według obecnego stanu wiedzy, Komisja nie stwierdziła żadnych nadzwyczajnych zdarzeń lub faktów, które powodowałyby uzasadnione obawy co do możliwości kontynuacji rozgrywek przez Wisłę Kraków" - poinformowała Komisja.
KL PZPN zaprosiła na spotkanie przedstawicieli klubu i właściciela w związku z nadzorem finansowym jaki nałożyła podczas przyznawania licencji w maju, a także w związku ze zmianą właściciela. W piątek klub dostarczył dokumenty, a do czwartku trwała ich analiza. Po czwartkowym posiedzeniu Kokisja wydała komunikat, z którego wynika, że jak na razie nie ma zastrzeżeń do klubu.

Komunikat Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN

"Na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia br. Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN zapoznała się z bieżącą sytuacją Wisły Kraków, związaną ze zmianami właścicielskimi w klubie.

W sytuacji zmiany właściciela klubu w czasie trwania rozgrywek, obszarem zainteresowania Komisji jest przede wszystkim:

- aktualizacja informacji o strukturze właścicielskiej klubu;

- informacja o dokonanych lub planowanych zmianach personalnych, które mogłyby wpłynąć na spełnianie wymogów licencyjnych;

- aktualizacja prognozy finansowej klubu, a w szczególności zapewnienie, że kontynuacja udziału w rozgrywkach nie jest zagrożona ze względów finansowych.

W czasie spotkania przedstawiciele właścicieli Wisły Kraków oraz samego klubu, przedstawili szereg szczegółowych informacji dotyczących powyższych kwestii. Komisja uzyskała pełną informację dotyczącą struktury właścicielskiej klubu, która nie budzi wątpliwości. Klub zapewnił również, że zmiany personalne w klubie będą miały bardzo ograniczony charakter i nie grożą naruszeniem personalnych wymogów licencyjnych.

Klub dostarczył aktualizację prognozy finansowej, uwzględniającą nowy układ właścicielski. Przedstawiciele Wisły przedstawili plany klubu związane z dostosowaniem poziomu kosztów do planowanych przychodów oraz planowaną zmianę struktury przychodów wynikającą ze zmiany właściciela klubu, w szczególności poprzez podpisanie nowych kontraktów sponsoringowych oraz planowane transfery. Komisja w okresie najbliższych miesięcy będzie, w ramach nałożonego wcześniej nadzoru finansowego, w ścisłym kontakcie z klubem, monitorować realizację powyższych planów i szczegółowo weryfikować poziom i strukturę krótkoterminowego zadłużenia klubu. Według obecnego stanu wiedzy, Komisja nie stwierdziła żadnych nadzwyczajnych zdarzeń lub faktów, które powodowałyby uzasadnione obawy co do możliwości kontynuacji rozgrywek przez Wisłę Kraków.

Zdjęcie Adidas Koszulka meczowa Wisła Kraków M S86394 Zdjęcie Adidas Koszulka meczowa Wisła Kraków M S86397 Zdjęcie Adidas Koszulka meczowa Wisła Kraków M S86398
Adidas Koszulka meczowa Wis... Adidas Koszulka meczowa Wis... Adidas Koszulka meczowa Wis...
Sprawdź ceny » Sprawdź ceny » Sprawdź ceny »
źródło: Okazje.info