Cracovia i Wisła Kraków otrzymały licencje na grę w ekstraklasie i europejskich pucharach

Komisja ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej przyznała licencję na grę w ekstraklasie w sezonie 2015/16 wszystkim klubom, które uczestniczą w obecnych rozgrywkach. Jeżeli Wisła wywalczy miejsce w europejskich pucharach, to będzie mogła w nich wystąpić, ale na klub zostały nałożone nadzory finansowe i sportowe.


Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas

Komunikat w sprawie licencji:

1. Komisja przyznała licencję na grę w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2015/2016 wszystkim 16 klubom, które złożyły wniosek w tym zakresie.

2. Komisja przyznała licencje na grę w rozgrywkach UEFA w sezonie 2015/2016 następującym klubom: Cracovia, GKS Bełchatów, Górnik Łęczna, Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Lechia Gdańsk, Legia Warszawa, Piast Gliwice, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Pogoń Szczecin, Śląsk Wrocław, Wisła Kraków. Korona Kielce oraz Zawisza Bydgoszcz nie składały wniosku o licencje UEFA.

3. Komisja odmówiła licencji na grę w rozgrywkach UEFA Ruchowi Chorzów w związku z sytuacją finansową, w szczególności rosnącym poziomem kosztów finansowych i w konsekwencji rosnącym poziomem zadłużenia krótkoterminowego.

4. Nałożyła następujące nadzory finansowe:

Na GKS Bełchatów w zakresie realizacji ugód zawartych z pracownikami. Klub został jednocześnie zobowiązany do spłaty wszystkich ugód w uzgodnionych terminach bez prawa ich dalszego odraczania.

Na Górnik Łęczna w związku z koniecznością monitoringu zadeklarowanego w prognozie finansowej poziomu redukcji wynagrodzeń piłkarzy.

Na Górnik Zabrze w zakresie realizacji ugód zawartych z pracownikami. Klub został jednocześnie zobowiązany do spłaty wszystkich ugód w uzgodnionych terminach bez prawa ich dalszego odraczania.

Na Jagiellonię Białystok w związku z koniecznością monitoringu zbycia udziałów oraz zakończenia zespołu transakcji związanych ze spółką Galeria Jagiellońska.

Na Koronę Kielce z powodu konieczności monitoringu bieżącej sytuacji finansowej oraz w zakresie realizacji ugód zawartych z pracownikami. Klub został jednocześnie zobowiązany do spłaty wszystkich ugód w uzgodnionych terminach bez prawa ich dalszego odraczania. Jednocześnie na klub nałożono ograniczenie łącznego poziomu wynagrodzeń piłkarzy do poziomu zadeklarowanego w złożonej prognozie finansowej.

Na Lechię Gdańsk w związku z koniecznością monitoringu ogólnej sytuacji finansowej, w tym w szczególności w zakresie realizacji prognozy finansowej.

Na Pogoń Szczecin w zakresie realizacji ugód zawartych z pracownikami. Klub został jednocześnie zobowiązany do spłaty wszystkich ugód w uzgodnionych terminach bez prawa ich dalszego odraczania.

Na Śląsk Wrocław w zakresie realizacji ugody zawartej z pracownikiem. Klub został jednocześnie zobowiązany do spłaty ugody w uzgodnionym termie bez prawa jego dalszego odraczania.

Na Ruch Chorzów z powodu konieczności monitoringu bieżącej sytuacji finansowej oraz w zakresie realizacji ugód zawartych z pracownikami. Klub został jednocześnie zobowiązany do spłaty wszystkich ugód w uzgodnionych terminach bez prawa ich dalszego odraczania. Jednocześnie na klub nałożono ograniczenie łącznego poziomu wynagrodzeń piłkarzy do poziomu zadeklarowanego w złożonej prognozie finansowej.

Na Wisłę Kraków w zakresie realizacji ugód zawartych z pracownikami. Klub został jednocześnie zobowiązany do spłaty wszystkich ugód w uzgodnionych terminach bez prawa ich dalszego odraczania.

5. Nałożyć następujące nadzory infrastrukturalne:

Na Górnik Zabrze w związku z faktem, że gospodarz stadionu zgłoszonego przez klub jako stadion zastępczy, to jest stadion w Bielsku-Białej, został objęty takim nadzorem. Ewentualne dopuszczenie klubu do gry na stadionie w Zabrzu może być dokonane w każdym momencie po złożeniu odpowiedniego wniosku przez klub.

Na Jagiellonię Białystok w związku z koniecznością uzupełnienia przed rozpoczęciem nowego sezonu trawiastego pobocza wokół pola gry do wymaganych wymiarów.

Na Piast Gliwice w związku z koniecznością uzupełnienia przed rozpoczęciem nowego sezonu pobocza wokół pola gry do wymaganych wymiarów.

Na Podbeskidzie Bielsko-Biała w związku z koniecznością uzupełnienia przed rozpoczęciem nowego sezonu pola gry do wymaganych wymiarów.

6. Nałożyć następujące nadzory sportowe:

Na Wisłę Kraków w zakresie realizacji wymogu posiadania drużyn młodzieżowych, w związku ze zmianą podmiotu realizującego powyższy wymóg.

Na Zawiszę Bydgoszcz w celu monitoringu realizacji programu szkolenia młodzieży.

7. Nałożyć następujące kary regulaminowe:

Na Górnik Łęczna - karę ostrzeżenia w związku z nieterminowym złożeniem niektórych dokumentów finansowych.

Na Lechię Gdańsk - karę 40.000 zł w związku z nieprawidłową prezentacją niektórych zobowiązań transferowych we wniosku licencyjnym.

Na Ruch Chorzów - karę 10.000 zł w związku z nieterminowym przedstawieniem niektórych informacji finansowych.

W komentarzu do podjętych decyzji Komisja ds. Licencji Klubowych zauważa, że w okresie funkcjonowania Komisji w tej kadencji, to jest w ostatnich trzech procesach licencyjnych dotyczących Ekstraklasy, następuje systematyczna poprawa zarówno jakości dokumentacji licencyjnej, jak i sytuacji finansowej klubów. W szczególności konsekwentnej poprawie ulega ochrona wierzycieli w zakresie tzw. zobowiązań licencyjnych. O powyższym świadczą między innymi następujące fakty:

Średnia rentowność klubów Ekstraklasy wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat (lata kalendarzowe 2012-2014) z -21,7% do -11%. Łączna strata klubów Ekstraklasy wynosiła w roku 2012 przeszło 70 mln zł, a w roku 2014 - 41 mln zł.

W 2014 roku 6 klubów wykazało zysk netto (uwzględniając przychody z transferów), podczas gdy w 2012 i 2013 roku liczba klubów z wykazanym zyskiem wynosiła odpowiednio 4 i 3.

Koszty wynagrodzeń (wszystkich pracowników, w tym głównie wynagrodzeń piłkarzy) w 2014 roku stanowiły 72% przychodów ze sprzedaży (czyli bez przychodów z transferów), podczas gdy w roku 2012 wskaźnik ten wynosił 78%.

Łączne saldo zobowiązań krótkoterminowych klubów Ekstraklasy (czyli tych, które są kluczowe z perspektywy bezpieczeństwa finansowego w najbliższym sezonie licencyjnym) na koniec 2014 roku było niższe o 13% w porównaniu z saldem na koniec 2013 roku.

Zdecydowanie spada skala zawieranych przez kluby ugód odraczających spłatę wynagrodzeń należnych piłkarzom. Przed sezonem 2013/14 11 klubów zawierało takie ugody. Przed sezonem 2015/16 było to jedynie 5 klubów. Przed sezonem 2014/15 kluby Ekstraklasy zawarły z piłkarzami łącznie 193 ugody na łączną kwotę ponad 17 mln zł, przed obecnym sezonem jest to 89 ugód na kwotę ok. 10 mln zł

Jednocześnie Komisja zauważa, że modernizacja ogromnej większości stadionów w Ekstraklasie powoduje, że pomimo stałego podnoszenia kryteriów zdecydowana większość klubów spełnia wszystkie wymogi licencyjne w zakresie infrastruktury. Komisja odnotowuje również zdecydowane zwiększenie zaangażowania klubów w szkolenie młodzieży, co powoduje coraz lepszy poziom wypełniania wymogów sportowych w zakresie obowiązku prowadzenia drużyn młodzieżowych.