Sport.pl

Warto wiedzieć przed sezonem. Jak działa Komisja Ligi?

Niezależne gremium karze piłkarzy i kluby na podstawie sprawozdań sędziów, raportów delegatów, zapisu wideo i opinii Kolegium Sędziów.
W trakcie sezonu w każdą środę w siedzibie Ekstraklasy SA zbierają się członkowie Komisji Ligi i obradują na temat wydarzeń ostatniej kolejki. Na tym styczność Komisji ze spółką zarządzającą rozgrywkami właściwie się kończy - w jej skład wchodzi sześciu komisarzy, którzy niezależnie podejmują decyzje dotyczące rozgrywek i klubów ekstraklasy.

Na jakich podstawach Komisja wydaje orzeczenia? Przede wszystkim na podstawie pomeczowych sprawozdań sędziów meczów, raportów delegatów PZPN oraz na podstawie zapisu wideo, a także po zapoznaniu się opinią Kolegium Sędziów. Rodzaje kar, które może nałożyć Komisja, są dokładnie opisane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. Materiały trafiają do sekretarza komisji, który później przedstawia je na posiedzeniach. W niektórych sprawach Komisja Ligi ma prawo do wezwania na takie spotkanie piłkarza, trenera czy przedstawiciela danego klubu. Każdy ma również prawo do osobistego lub pisemnego złożenia wyjaśnień przed Komisją Ligi.

To również Komisja Ligi orzeka w temacie dyskwalifikacji zawodników za otrzymanie samoistnych czerwonych kartek (czyli niewynikających z dwóch żółtych kartek). Tak zwana akcja ratunkowa, opisana w sprawozdaniu przez sędziego głównego jako pozbawienie przeciwnika realnej szansy na zdobycie bramki (faul taktyczny), automatycznie karana jest jednym meczem dyskwalifikacji, w przypadku pozostałych wykluczeń zawodników Komisja kieruje się Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.

Do kompetencji Komisji Ligi należy również karanie zawodników na podstawie zapisu wideo, ale tylko i wyłącznie w przypadku zdarzeń, które uszły uwadze sędziego danego meczu. Nie może ona jednak zmienić decyzja arbitra, np. żółtej kartki na czerwoną i na odwrót. W momencie odgwizdania przez arbitra przewinienia Komisja Ligi nie ma wpływu na zaostrzenie lub złagodzenia kary dla zawodnika czy trenera. Z kolei klub ma prawo do złożenia protestu w sprawie żółtych i czerwonych kartek pokazanych jego zdaniem niesłusznie - ma na to 48 godzin od zakończenia meczu. Najpierw jednak musi wpłacić 2 tysiące złotych kaucji, która po pozytywnym rozpatrzeniu protestu jest klubowi w całości zwracana. Protest może być uznany po zapoznaniu się przez Komisję Ligi z opinią Kolegium Sędziów i po stwierdzeniu rażącego błędu sędziego oraz dopełnieniu wszystkich wymogów formalnych.

Komisja Ligi jest niezależnym od spółki Ekstraklasa SA organem rozstrzygającym w kwestiach dyscyplinarnych związanych z rozgrywkami Ekstraklasy i jej klubami. Powstała w 2005 roku jako organ pierwszej instancji i spełnia w ramach rozgrywek funkcje jurysdykcyjne. Do jej obowiązków należy między innymi ustalanie sankcji dyscyplinarnych oraz finansowych dla klubów i zawodników za nieprzestrzeganie regulaminu rozgrywek.

W skład Komisji wchodzi od pięciu do siedmiu osób wybieranych na dwuletnią kadencję przez Radę Nadzorczą Ekstraklasy SA. Obecnie jest to sześciu komisarzy, spośród których wybierany jest przewodniczący i wiceprzewodniczący. Do obowiązków przewodniczącego należy zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komisji.

Główna przesłanka do powołania Komisji Ligi to konieczność niezależnego, niezawisłego i transparentnego rozstrzygania kwestii związanych z rozgrywkami Ekstraklasy. Gwarantem odpowiedniego działania Komisji jest brak powiązań jej członków z klubami.

Organem odwoławczym od decyzji Komisji Ligi jest Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN. Orzeczenie Komisji nie są zatem prawomocne, a zainteresowane strony mają siedem dni na odwołanie się od jej decyzji do NKO.

Komentarze (2)
Warto wiedzieć przed sezonem. Jak działa Komisja Ligi?
Zaloguj się
 • komentarzdramatyczny

  Oceniono 3 razy 1

  "Prawdziwi kibice" też powinni się zastanowić!

  W środę 9 lipca (od 11 do 12:30 oraz od 13:30 do 16) i w czwartek 10 lipca (od 17 do 19) obradowała Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Przewodniczącym tej podkomisji jest poseł PO - Ireneusz Raś, a w jej składzie znajduje się między innymi wiceprezes PZPN, równocześnie także poseł Platformy Roman Kosecki. Ma ona wprowadzić cały szereg zmian. Niektóre z nich mają wręcz szokujący charakter. Prace podkomisji zostały zakończone. Komisja będzie głosować nad poprawkami 23 lipca. Przedstawiamy wszystkim kibicom listę zmian, które zostały zaproponowane:
  1. Zakaz stadionowy można otrzymać w trakcie podróży na mecz, w tym za samo posiadanie rac.
  2. Zakaz stadionowy za bójki poza stadionem, nawet nie związane z kibicowaniem i meczami, jeżeli sąd uzna, że nie powinniśmy uczestniczyć w meczach.
  3. Poszerzony zakaz klubowy, który będą mogli orzekać PZPN i Ekstraklasa.
  4. Zmiana trybu odwoławczego od zakazu klubowego, co jeszcze bardziej wydłuży proces odwołania.
  5. Odmowa sprzedaży biletu na przykład w przypadku takiej opinii organizatora.
  6. Nakaz organizowania imprez masowych przez kluby z niższych klas.
  7. Obowiązek orzekania zakazu klubowego przez organizatora w przypadku samych zarzutów wobec kibiców (nie prawomocnego wyroku).
  8. Środek zapobiegawczy w postaci zakazu zbliżania się do stadionu.
  9. Łatwiejsze przekazywanie danych o kibicach (zmiana przyjęta na prośbę Osucha i Bednarza).
  10. Obligatoryjny zakaz stadionowy w przypadku prowokowania innych kibiców.
  Podczas posiedzenia komisji zignorowano ekspertyzy prawnika OZSK (Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców). Część zmian została zaproponowana z inicjatywy Polskiego Związku Piłki Nożnej i Ekstraklasy. Jak mają się one do obiecanych ułatwień dla kibiców (między innymi zlikwidowanie kart kibica)? Na to każdy może sobie sam odpowiedzieć.

 • bonaventurajankanty

  Oceniono 4 razy -2

  Komisja Ligi, czy Legii?

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX