ME w piłce ręcznej. Nad bezpieczeństwem czuwało 7 tys. policjantów

W niedzielę zakończyły się mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. Końca dobiegła również policyjna operacja ?Mistrzostwa 2016?. Nad bezpieczeństwem uczestników i kibiców czuwało ponad 7000 policjantów.
Facebook? » | A może Twitter? »


Funkcjonariusze dbali o bezpieczeństwo drużyn, kibiców, gości i dziennikarzy wokół hal, w przestrzeni miejskiej oraz na szlakach komunikacyjnych. Wspierali służby organizatorów także wewnątrz hal. W miastach, w których odbywały się mecze, zwiększono liczbę patroli. Do działań włączono również policjantów kryminalnych, którzy zapewniali bezpieczeństwo uczestnikom turnieju. Wszystkie hale funkcjonariusze sprawdzali pod kątem pirotechnicznym. Dbali również o bezpieczeństwo fanów, którzy odwiedzili strefy kibica.

- Doceniamy bardzo dobrą współpracę i kooperację z policją. Niezwykle ważne było wzajemne wsparcie i podejmowanie wspólnych działań, które były skierowane na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa wszystkich uczestników mistrzostw Europy. Był to jeden z naszych najważniejszych celów i cieszymy się, że pomimo bardzo dużej skali wydarzenia kibice mogli się skupić tylko i wyłącznie na przeżywaniu pozytywnych emocji w poczuciu bezpieczeństwa. Komenda Główna Policji wraz komendami wojewódzkimi realizuje bardzo dobre standardy. Dziękujemy za tak dobrą współpracę - powiedział wiceprezes ZPRP ds. EURO 2016 Marcin Herra.

Przy każdej drużynie akredytowany był Oficer Łącznikowy do Spraw Bezpieczeństwa Drużyny - tzw. TSLO (Team Security Liaison Officer). 16 oficerów odpowiadało za bezpieczeństwo każdej reprezentacji: od przybycia na ME do opuszczenia Polski. Głównym ich zadaniem było organizowanie eskort i dbanie m.in. o to, aby przemieszczanie się drużyn na treningi i mecze odbywało się w sposób płynny i spokojny.

Oficerowie łącznikowi współpracowali również z pracownikami ochrony hal, w których odbywały się mecze i treningi, jak również z obsługą hoteli, w których zakwaterowane byłe reprezentacje. Na bieżąco współdziałali także z szefami ochrony mistrzostw i sztabami operacji i podoperacji policyjnych.

Łącznie w działaniach operacji "Mistrzostwa 2016" udział wzięło 7105 policjantów.